แพ้กาแฟ (1)


"ม่าเหมี่ยวมาโรงเรียนแล้วเหรอ เมื่อวานเป็นอะไรถึงไม่มา
โรงเรียน" เพื่อน ๆพากันถามม่าเหมี่ยวที่เดินเข้ามาในห้อง
"ไม่สบาย" ม่าเหมี่ยวตอบท่าทางสดชื่น
"ไม่เห็นซีดเซียวเลย" แดงวิจารณ์
"เขาเป็นโรคประหลาด" ส้มจุก เพื่อนบ้านที่ไปถามอาการตั้งแต่
เมื่อวานแล้ว โผล่หน้าเข้ามาบอก
"เป็นโรคอะไรล่ะ" เพื่อน ๆกรูกันเข้ามาถาม
ม่าเหมี่ยวยืดตัวตอบด้วยสีหน้าภาคภูมิใจ "ฉันเป็นโรคแพ้กาแฟ"
"กาแฟ ! " เพื่อนๆร้อง
"อะไรกัน คุณพ่อคุณแม่อนุญาตให้เธอกินกาแฟแล้วเหรอ" เอียด
ถาม ไม่ตั้งใจจะแทงใจดำม่าเหมี่ยวเลย แต่ก็ทำให้ม่าเหมี่ยวหน้าจ๋อย
ลง ก็เพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อนุญาตน่ะ ซิ
日本語訳単語

次へ戻る